Speciale school voor basisonderwijs

"Het kind is van zichzelf, maar heeft anderen nodig om zich te ontwikkelen"

"Alles wat je aandacht geeft, groeit!"

Ons onderwijs

Op de Tandem vinden we de basis belangrijk: iedereen kind moet goed in zijn/haar vel steken. Dat is een voorwaarde om te leren. We hebben daarom veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Op die basis streven we naar de hoogst haalbare doelen met de kinderen. 
De uitgangspunten:
  • We houden de groei van de kinderen goed in de gaten en stemmen het lesaanbod daar op af.
  • We bieden een veilige leeromgeving die duidelijk en voorspelbaar is zodat elk kind
  • We hebben planmatige aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling d.m.v. de Vreedzame School.

Wat vinden we belangrijk in ons onderwijs?

Allereerst moet een kind zich veilig en op zijn gemak voelen. Als het kind goed in zijn vel zit is het pas klaar om te gaan leren. We zijn dan ook de hele dag door bezig met het welbevinden van de kinderen.
We willen dat elk kind zich op zijn/haar niveau ontwikkelt.
Een prettige sfeer en klimaat is hierbij heel belangrijk. Kinderen moeten weer vertrouwen krijgen in zichzelf en in wat ze kunnen! Ze moeten voldoende kennis en vaardigheden ontwikkelen om ertoe te kunnen doen en om verantwoordelijkheid te kunnen nemen. De kinderen leren dat "leren" belangrijk is om jezelf te kunnen redden en om zelfvertrouwen te krijgen. 
In de verschillende groepen besteden we op verschillende manieren veel aandacht aan het leren van taal (woordenschat, spelling) lezen en rekenen.
Ook vakken als tekenen, handenarbeid en muziek en gymnastiek worden elk jaar opgenomen in het lesprogramma. Hoe ouder de kinderen worden hoe meer tijd er ook besteed gaat worden aan de wereld oriënterende vakken zoals, natuur, aardrijkskunde en geschiedenis.

Wat is De Vreedzame School?

Het is belangrijk dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen weten hoe ze op een goede manier met elkaar om moeten gaan en hoe ze een meningsverschil op kunnen lossen bijvoorbeeld.
Door alle groepen heen worden deze thema's besproken aan de hand van De Vreedzame School. We merken dat het fijn is voor kinderen en leerkrachten dat er daardoor 1 lijn door de hele school is.
Het werken aan de hand van deze methode draagt bij aan het welbevinden van onze kinderen.

Contact

SBO de Tandem
Ereprijsstraat 1
5402 GA Uden
contact formulier
0413-332354

 

Interesse in een stageplaats? Neem contact op met Kiem Onderwijs en Opvang.

Routeplanner >

Agenda

No events to display.
Jaaragenda >

Foto

Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement