Speciale school voor basisonderwijs.

"Het kind is van zichzelf, maar heeft anderen nodig om zich te ontwikkelen"

Ouderraad

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die allerlei activiteiten organiseert voor de kinderen. Zij vergadert vijf tot zes keer per jaar, waarbij ook altijd iemand van het team aanwezig is. De ouderraad verdeelt het werk zodat niet iedereen op elk moment van het jaar even actief hoeft te zijn. 

Regelmatig is er plaats voor nieuwe ouders, vaak vanwege het feit dat hun kind de school verlaat.

Laat het ons weten als u graag lid wilt worden van onze oudervereniging, er is altijd plaats voor enthousiaste ouders!

Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij de school van hun kind(eren) een belangrijke reden om lid te worden van de ouderraad. Het lidmaatschap van de ouderraad geeft meer inzicht in het reilen en zeilen van onze school. En het is een prettige manier om het team een handje te helpen en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van alle leuke activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd.

De samenstelling van de oudervereniging

Ouderraad 2015-2016

Voorzitter: Saskia Loerakker ( moeder van Lars uit groep 8b)

Penningmeester:  Doriska Elzinga (moeder van Sem uit groep 4)
 
Notulist:  Anita Sabel (moeder van Jaime groep 5)

Overige leden:
Ester Bronkhorst (moeder van Bianca uit groep 6/7)
Christel Bongers (moeder van Fleur uit groep 8b)
Wilma Opheij (moeder van Ilse uit groep 8b)

Marian Willems (moeder van Max uit groep 5)
Nathalie Vogels (moeder van Ryan uit groep 1/2)
Terry Vermeiren (moeder van Pasquale uit groep 3)

Vanuit school: Marianne Mulders (groep 8b)

email: ov@sbodetandemuden.nl 

De activiteiten van de oudervereniging

De oudervereniging   organiseert en/of ondersteunt onder meer activiteiten zoals: de kerstviering, carnaval, de laatste schoolweek, de koningsspelen en de schoolverlatersavond. De betrokkenheid van de ouders is het hele jaar zichtbaar in de school. Rondom de feestdagen en gedurende de seizoenen wordt de school passend door hen aangekleed.

Ook probeert de oudervereniging zoveel mogelijk mee te leven met de vreugdevolle en verdrietige momenten van een ieder die bij onze school betrokken is.

De ouderbijdrage

Om al deze activiteiten te kunnen bekostigen vraagt zij een vrijwillige ouderbijdrage van € 10, -- per kind. Bij voorkeur te voldoen via de bank, op bankrekeningnummer 1669.92.356, t.n.v. Oudervereniging De Tandem. Graag de naam en groep van uw kind erbij vermelden.

Er is ook nog de mogelijkheid om de ouderbijdrage tijdens de inloopavond in oktober te betalen. Op deze avond legt de Oudervereniging verantwoording af over het afgelopen jaar. In de hal van de school staat dan een stand waar het jaarverslag, de begroting en de kascontrole ter inzage liggen. U bent dan in de gelegenheid om vragen te stellen en eventuele op- of aanmerkingen te plaatsen.

Zonder deze bijdrage is het moeilijk om de activiteiten te kunnen voortzetten.

Voor ouders en/of verzorgers met een minimum inkomen is er de mogelijkheid om bij de gemeente een declaratieformulier in te vullen voor teruggave van de ouderbijdrage. Alle informatie staat in een boekje dat u op het gemeentehuis kunt halen.

Schoenenactie

De oudervereniging heeft ook een schoenenstandaard in de hal van de onderbouw en bovenbouw staan, waar u oude schoenen kunt deponeren. Hiervoor krijgt de oudervereniging een kleine vergoeding, die ten goede komt aan de kinderen.

Landelijke oudervereniging

Er bestaat ook een landelijke vereniging van ouders.

Elke twee maanden geven zij het blad Balans uit, waarin goede en leesbare artikelen staan.

Info: 030-2255050 of via internet: http://www.balansdigitaal.nl/

Contact

SBO de Tandem
Ereprijsstraat 1
5402 GA Uden
sbodetandem@kiemuden.nl
0413-332354

https://www.facebook.com/
sbodetandemuden/
Routeplanner >

Agenda

No events to display.
Jaaragenda >

Foto

IMG_0310 2017-11-21-PHOTO-00000137
IMG_0309 2017-11-21-PHOTO-00000136
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links