Speciale school voor basisonderwijs

"Het kind is van zichzelf, maar heeft anderen nodig om zich te ontwikkelen"

Ouderraad

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die allerlei activiteiten organiseert voor de kinderen. Zij vergadert vijf tot zes keer per jaar, waarbij ook altijd iemand van het team aanwezig is. De ouderraad verdeelt het werk zodat niet iedereen op elk moment van het jaar even actief hoeft te zijn. 

Regelmatig is er plaats voor nieuwe ouders, vaak vanwege het feit dat hun kind de school verlaat.

Laat het ons weten als u graag lid wilt worden van onze oudervereniging, er is altijd plaats voor enthousiaste ouders!

Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij de school van hun kind(eren) een belangrijke reden om lid te worden van de ouderraad. Het lidmaatschap van de ouderraad geeft meer inzicht in het reilen en zeilen van onze school. En het is een prettige manier om het team een handje te helpen en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van alle leuke activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd.

De samenstelling van de oudervereniging

Ouderraad 2021 - 2022

Voorzitter: Hanneke Verkuijlen - van Dooren (moeder van Ninte)
email: hanneke911@hotmail.com

Penningmeester:  Annemarie Vanhees (moeder van Mees)
 
Overige leden:
Paulien Verstegen (moeder van Jasper)
Karin van Dongen (moeder van Renzo)
Anneke Anbergen (moeder van Jax)
Suzanne Harder-van den Boom (moeder van Daan)
Daisy Smulders-van de Beurcht (moeder van Gioia)

De oudervereniging is op zoek naar een paar nieuwe, enthousiaste leden. Is dit iets voor u?

Contactpersoon vanuit het team: Katja Somers


De activiteiten van de oudervereniging

De oudervereniging   organiseert en/of ondersteunt onder meer activiteiten zoals: de kerstviering, carnaval, de laatste schoolweek, de koningsspelen en de schoolverlatersavond. De betrokkenheid van de ouders is het hele jaar zichtbaar in de school. Rondom de feestdagen en gedurende de seizoenen wordt de school passend door hen aangekleed.

Ook probeert de oudervereniging zoveel mogelijk mee te leven met de vreugdevolle en verdrietige momenten van een ieder die bij onze school betrokken is.

De ouderbijdrage

Om al deze activiteiten te kunnen bekostigen vraagt zij een vrijwillige ouderbijdrage van € 10, -- per kind. Bij voorkeur te voldoen via de bank, op bankrekeningnummer NL 91 RABO 01669.92.356, t.n.v. Oudervereniging De Tandem. Graag de naam en groep van uw kind erbij vermelden.

Er is ook nog de mogelijkheid om de ouderbijdrage tijdens de informatieavond te betalen. 

Zonder deze bijdrage is het moeilijk om de activiteiten te kunnen voortzetten.

Voor ouders en/of verzorgers met een minimum inkomen is er de mogelijkheid om bij de gemeente een declaratieformulier in te vullen voor teruggave van de ouderbijdrage. U kunt dit aanvragen bij stichting Leergeld via Gemeente Uden. 

Landelijke oudervereniging

Er bestaat ook een landelijke vereniging van ouders.

Elke twee maanden geven zij het blad Balans uit, waarin goede en leesbare artikelen staan.

Info: 030-2255050 of via internet: http://www.balansdigitaal.nl/

Contact

SBO de Tandem
Ereprijsstraat 1
5402 GA Uden
sbodetandem@kiemuden.nl
0413-332354

https://www.facebook.com/
sbodetandemuden/
Routeplanner >

Agenda

No events to display.
Jaaragenda >

Foto

Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement