Speciale school voor basisonderwijs

"Het kind is van zichzelf, maar heeft anderen nodig om zich te ontwikkelen"

Medezeggenschapsraad      

Meedenken en meebeslissen vinden we belangrijk op de Tandem. De MR is te vergelijken met een ondernemingsraad. De MR geeft aan het bestuur en/of de directie advies of instemming omtrent een groot aantal zaken. 

Onze MR bestaat uit 4 personen: 2 afgevaardigden vanuit de ouder(s)/verzorger(s) en 2 vanuit het onderwijsgevend personeel. Op deze site kunt u de notulen van de MR inzien. De MR staat in verbinding met de Centrale Kindcentrum Raad (CKR) van Kiem. 
Wij vergaderen ongeveer 7 keer per jaar op een maandagavond van 20.00 tot 22.00u. Wij zijn een enthousiaste groep mensen, die zich graag sterk maakt voor het beleid van de school. U kunt hierbij denken aan het zorgplan, het nascholingsplan, de keuze van een lesmethode, de formatie, de veiligheid en het schoolrooster. 

Het jaarverslag 2020-2021 is op te vragen bij de voorzitter. 
 
De huidige samenstelling van de MR is als volgt:

Namens de ouders:
Marion Ooms (voorzitter) marion.ooms@hotmail.com 
Nandini Girdhari nandinigirdhari@live.nl 
 
Namens het team:
Helga Wijnen (secretaris) h.wijnen@kiemuden.nl
Marion Pashouwers m.pashouwers@kiemuden.nl

Vergaderdata schooljaar 2021-2022: 
- 11 oktober 2021
- 15 november 2021
- 17 januari 2022
- 21 maart 2022
- 13 juni 2022
- 4 juli 2022

Contact

SBO de Tandem
Ereprijsstraat 1
5402 GA Uden
sbodetandem@kiemuden.nl
0413-332354

https://www.facebook.com/
sbodetandemuden/
Routeplanner >

Agenda

No events to display.
Jaaragenda >

Foto

Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links