Speciale school voor basisonderwijs.

"Het kind is van zichzelf, maar heeft anderen nodig om zich te ontwikkelen"

Medezeggenschapsraad      

Meedenken en meebeslissen vinden we belangrijk op de Tandem. De MR is te vergelijken met een ondernemingsraad. De MR geeft aan het bestuur en/of de directie advies of instemming omtrent een groot aantal zaken. 

Onze MR bestaat uit 4 personen: 2 afgevaardigden vanuit de ouder(s)/verzorger(s) en 2 vanuit het onderwijsgevend personeel. Dit schooljaar zijn er drie afgevaardigden vanuit de ouders i.v.m. een gelijktijdig aftreden komend jaar. Op deze site kunt u de notulen van de MR inzien. De MR maakt ook deel uit van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Kiem. 
Wij vergaderen ongeveer 8 keer per jaar op een dinsdagavond. Wij zijn een enthousiaste groep mensen, die zich graag sterk maakt voor het beleid van de school. U kunt hierbij denken aan het zorgplan, het nascholingsplan, de keuze van een lesmethode, de formatie, de veiligheid, het schoolrooster
 
De huidige samenstelling van de MR is als volgt:
Namens de ouders:
Hans Bloemen(voorzitter)
Marion Ooms (lid)
 

Namens het team:
Helga Wijnen (secretaris) h.wijnen@kiemuden.nl
Desirée Dieben (penningmeester) d.dieben@kiemuden.nl


Contact

SBO de Tandem
Ereprijsstraat 1
5402 GA Uden
sbodetandem@kiemuden.nl
0413-332354

https://www.facebook.com/
sbodetandemuden/
Routeplanner >

Agenda

No events to display.
Jaaragenda >

Foto

P1000728 P1000726
P1000727 P1000725
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links