Speciale school voor basisonderwijs

"Het kind is van zichzelf, maar heeft anderen nodig om zich te ontwikkelen"

Kindcentrum Raad    

Meedenken en meebeslissen vinden we belangrijk op de Tandem. De KR is te vergelijken met een ondernemingsraad. De KR geeft aan het bestuur en/of de directie advies of instemming omtrent een groot aantal zaken. 

Onze KR bestaat uit 4 personen: 2 afgevaardigden vanuit de ouder(s)/verzorger(s) en 2 vanuit het onderwijsgevend personeel. Op deze site kunt u de notulen van de MR inzien. De KR staat in verbinding met de Centrale Kindcentrum Raad (CKR) van Kiem. 
Wij vergaderen ongeveer 7 keer per jaar op een maandagavond of dinsdagavond van 20.00 tot 22.00u. Wij zijn een enthousiaste groep mensen, die zich graag sterk maakt voor het beleid van de school. U kunt hierbij denken aan het zorgplan, het nascholingsplan, de keuze van een lesmethode, de formatie, de veiligheid en het schoolrooster. 

Het jaarverslag is op te vragen bij de voorzitter. 
 
De huidige samenstelling van de Kindcentrum Raad (KR) is als volgt:
Nicole Verwegen
Wendy Bruijsten-Van Rijn
Personeelsgeleding:
Evelien Korewijk
Marion Pashouwers

Contact

SBO de Tandem
Ereprijsstraat 1
5402 GA Uden
contact formulier
0413-332354

 

Interesse in een stageplaats? Neem contact op met Kiem Onderwijs en Opvang.

Routeplanner >

Agenda

21 mei -  M1 Markant
23 mei -  Studiedag
31 mei -  Schoolfotograaf
04 juni -  M3 Maashorst
Jaaragenda >

Foto

Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement